Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 671/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich z 2015-12-15

I C 819/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 26 października 2015

Data publikacji: 25 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

wierzytelność, rata składki, ubezpieczenie oc, umowa ubezpieczenia, pozwany, umowa cesji, wezwanie do zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, rata składki, pierwotny wierzyciel, umowa sprzedaży wierzytelności, strona powodowa, cesjonariusz, cedent, ubezpieczenie oc, rata składki ubezpieczenia, przelew, umowa ubezpieczenia, pozwany, umowa cesji, zakup pojazdu, kserokopia, naliczone odsetki, dochodzona wierzytelność, nabywca wierzytelności, wezwanie do zapłaty, oświadczenie o wypowiedzeniu umowy
Zobacz»

X C 1597/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 9 sierpnia 2016

Data publikacji: 27 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

wierzytelność, rata składki, cesja, ubezpieczenie oc, posiadacz pojazdu mechanicznego, pozwany, umowa ubezpieczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wierzyciel pierwotny, rata składki, zapłata druga raty składki, cesja, składka ubezpieczenia, uprawnienie do dochodzenia, rata w wysokościach, przelew wierzytelności, upływ okresu ubezpieczenia, droga cesji, umowa przelewu, dochodzenie wierzytelności, ubezpieczenie oc, pierwotna umowa, posiadacz pojazdu mechanicznego, pozwany, cedent, powołanie dowodów z urzędu, umowa ubezpieczenia
Zobacz»

I C 49/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie

Data orzeczenia: 28 września 2016

Data publikacji: 28 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

umowa ubezpieczenia, polisa, ubezpieczenie oc, pozwany, samochód, odsetka, umowa cesji wierzytelności, dzień przed upływem, następna umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa ubezpieczenia, dotyczących samochodów, wyciąg z załącznika, polisa, umowa sprzedaży wierzytelności, ubezpieczenie oc, wypowiedzenie umowy ubezpieczenia, umowa przelewu wierzytelności, pozwany, umowa polisy, samochód, zawarta umowa sprzedaży, odsetki ustawowe, pojazd mechaniczny, odsetka, umowa cesji wierzytelności, umowa ubezpieczenia pojazdów, dzień przed upływem, następna umowa, wyciąg z umowy
Zobacz»

I C 1347/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 13 lutego 2017

Data publikacji: 14 września 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa ubezpieczenia, polisa, rata składki, nakaz zapłaty, posiadacz pojazdu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa sprzedaży wierzytelności, fakt nabycia wierzytelności, umowa ubezpieczenia, wniosek o ubezpieczenie pojazdu, zawiadomienie o sprzedaży wierzytelności, polisa, rata składki, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza, składka ubezpieczenia, nakaz zapłaty, odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu, przelew wierzytelności, wierzyciel, istnienie i wysokości, umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności, dłużnik, nabywca, podstawa umowy cesji, posiadacz pojazdu
Zobacz»

I C 1100/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmie

Data orzeczenia: 16 grudnia 2015

Data publikacji: 25 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa cesji, umowa ubezpieczenia, pozwany, wezwanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa cesji, umowa ubezpieczenia, załącznik do umowy cesji, pojazd, pozwany, płyta, hit, plik, umowa przelewu, umowa komisowa, cedent, przedmiot przelewu, zbywca, wezwanie sądu, wydruk komputerowy, komis, pełnomocnik powodów, wezwanie, istnienie i wysokość wierzytelności
Zobacz»

I C 2515/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 9 listopada 2017

Data publikacji: 26 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa cesji, umowa ubezpieczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa cesji, wydruk, nabycie wierzytelności, umowa ubezpieczenia, przedmiot świadczenia, sygnatariusz umowy, data wymagalności płatności, uprawniona strona, składka ubezpieczeniowa, istnienie stosunku, brak treści, wybielenie, integralna część umowy sprzedaży, wyciąg z elektronicznego załącznika, oznaczanie strony, udzielona ochrona, prawo podmiotowe wierzyciela, załącznik do umowy cesji, zbywana wierzytelność
Zobacz»

VIII GC 70/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 9 kwietnia 2018

Data publikacji: 29 maja 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa cesji, zawiadomienie o cesji, pozwany, przedmiot cesji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa cesji, faktura, zawiadomienie o cesji, dłużnik, zawiadomienie o przelewie, zbywca, pozwany, cedent, zawarcie umowy cesji, istnienie wierzytelności, spotkanie, oświadczenie woli, potracenie, należność, inwestycja, treść umowy cesji, przedmiot cesji, notatka, wydruk korespondencji
Zobacz»

II Ca 39/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 lutego 2015

Data publikacji: 30 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

umowa cesji wierzytelności, pozwany, pakiet wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa cesji wierzytelności, bankowy tytuł egzekucyjny, nabycie wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, załącznik do umowy cesji, wyciąg z załącznika, umowa kredytu na zakup, przelew wierzytelności, poprzedni wierzyciel, umowa kredytu ratalnego, powodów umów, wyciąg z księgi rachunkowej, pozwany, pakiet wierzytelności, wierzytelność w ogóle, legitymacja czynna, umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, zasadność dochodzonego roszczenia, klauzula wykonalności
Zobacz»

IX GC 1100/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 10 października 2014

Data publikacji: 1 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

pozwany, umowa cesji wierzytelności, kwota
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • cedent, pozwany, oryginał przez pełnomocnika, zgodność z oryginałem, data płatności, cesjonariusz, nota, budowa pola, umowa cesji wierzytelności, brak środków na zapłatę, kwota, podwykonawca, przelew wierzytelności, spółka, umowa przelewu, ustawa o zamówieniach publicznych, zapłata powoda, kserokopia pisma, wierzyciel, ostatnia płatność
Zobacz»

X GC 1512/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 czerwca 2016

Data publikacji: 15 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

wierzytelność, polisa, składka, cesja, umowa ubezpieczenia, pozwany, ubezpieczenie oc
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, cedent, umowa sprzedaży wierzytelności, polisa, plik programu, płyta, przedmiot przelewu, składka, wznowienie ubezpieczenia, pojazd, cesja, umowa ubezpieczenia, składka ubezpieczeniowa, legitymacja czynna, pozwany, składka ubezpieczenia, załącznik, wydruk, wysokość składki, ubezpieczenie oc
Zobacz»

I C 2361/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 21 listopada 2017

Data publikacji: 11 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

umowa cesji wierzytelności, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • nabycie wierzytelności, umowa cesji wierzytelności, przedmiot świadczenia, dowód na okoliczność nabycia, procesowy odpowiednik, pozwany, przelew, umowa pożyczki pieniężnej, prawo podmiotowe wierzyciela, oznaczanie strony, zbywana wierzytelność, żądanie od dłużnika, przedmiot rozporządzenia, wierzytelność przysługująca zbywcy, określenie stosunku, umowa o pożyczki, wyraźne określenie, prawdziwość i wiarygodność, moc umów cesji, obowiązek wskazywania dowodów
Zobacz»

I ACa 460/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 15 listopada 2017

Data publikacji: 5 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

umowa cesji wierzytelności, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa cesji wierzytelności, tytuł wykonawczy, pozwany, klauzula wykonalności, umowa sprzedaży wierzytelności, nabywca wierzytelności, przedmiotowa umowa cesji, zbiór orzecznictwa, wierzyciel powoda, komornik, egzekucja, przelew wierzytelności, pozew, postępowanie egzekucyjne, bezskuteczność umowy, rozwiązanie umowy, nadanie klauzuli, wniosek dowodowy, dokument, kluczyk
Zobacz»

I AGa 177/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 20 listopada 2018

Data publikacji: 20 marca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

zawiadomienie o cesji, pozwany, umowa cesji wierzytelności, przedmiot cesji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • cedent, faktura, zawiadomienie o cesji, treść umowy cesji, pozwany, umowa cesji wierzytelności, istnienie wierzytelności, przedmiot przelewu, wierzytelność w postępowaniu upadłościowym, kwota wierzytelności, oświadczenie woli, zawarcie umowy cesji wierzytelności, należność, inspektor nadzoru, zbywca, przedmiot cesji, uznanie skuteczności, dłużnik, protokół odbioru prac, przedstawienie
Zobacz»

I C 1683/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 16 listopada 2015

Data publikacji: 7 grudnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

umowa ubezpieczenia, wierzytelność, polisa, ubezpieczenie oc
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa ubezpieczenia, wierzytelność, plik programu, polisa, ubezpieczenie oc, przelew, umowa sprzedaży wierzytelności, ubezpieczyciel, płyta, dotyczących pojazdów, legitymacja procesowa, podstawa prawna żądania pozwu, wierzyciel, przedmiotowa wierzytelność, zawieranie kolejnych umów ubezpieczenia, strona występująca w procesie, lipiec, ewentualna kontynuacja, nabywcę umowy, szczeciński wydział
Zobacz»

I C 420/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 21 lipca 2017

Data publikacji: 16 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

wierzytelność, polisa, umowa, cesja, składka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa sprzedaży wierzytelności, umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności, przelew, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, konkretna wierzytelność, polisa, umowa, cesja, fakt nabycia wierzytelności, spisa wierzytelności, nabywca, ochrona ubezpieczeniowa, wyciąg z załącznika, pojazd mechaniczny, numer polisy, składka ubezpieczeniowa, szkoda związana z ruchem, składka, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza
Zobacz»

I C 64/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 13 sierpnia 2013

Data publikacji: 3 października 2013

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

umowa ubezpieczenia, cesja wierzytelności, umowa cesji, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa ubezpieczenia, strona powodowa, sprzedane wierzytelności, istnienie wierzytelności pieniężnej, prawo do wierzytelności pieniężnej, kopia umowy sprzedaży wierzytelności, cesja wierzytelności, dzień nabycia wierzytelności, umowa cesji, zbywca, kopia zawiadomienia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, umowa ubezpieczenia pojazdów, pozwany, częściowy wykaz wierzytelności, zapłata i zasądzenie, umowa ubezpieczenia obowiązkowego, warunek otrzymania, umowa o przelew wierzytelności, świadczenie dłużnika
Zobacz»

I C 2983/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 4 października 2017

Data publikacji: 7 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

umowa cesji wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • zgodność z oryginałem kserokopii, umowa przelewu wierzytelności, nabycie wierzytelności, umowa sprzedaży wierzytelności, wydruk, umowa cesji wierzytelności, przedmiot świadczenia, oświadczenie zbywcy wierzytelności, cena sprzedaży wierzytelności, kserokopia umowy przelewu, przedmiotowa umowa cesji, procesowy odpowiednik, integralna część umowy sprzedaży, otrzymanie wpłaty, wyciąg z elektronicznego załącznika, nabywca, bliżej nieokreślona wierzytelność, otrzymanie ceny, oświadczenie o otrzymaniu, prawo podmiotowe wierzyciela
Zobacz»

II Ca 406/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 20 września 2016

Data publikacji: 20 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

rata, pozwany, umowa cesji wierzytelności
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • załącznik, umowa pożyczki gotówkowej, umowa przelewu wierzytelności, fundusz inwestycyjny, uzasadniona wątpliwość, twierdzenie powoda o okolicznościach, zawarcie umowy sprzedaży wierzytelności, rata, przedmiot umowy przelewu, pozwany, poprzednik prawny, umowa cesji wierzytelności, pozew, koszt zastępstwa adwokackiego, przedmiot umowy cesji, przedstawiona umowa, podstawa stosunku prawnego, numer umowy, wierzyciel pierwotny, prawdziwe twierdzenie powoda
Zobacz»

I C 757/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 31 grudnia 2018

Data publikacji: 1 lutego 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

cesja wierzytelności, nakaz zapłaty, odsetka, pozwany, pakiet wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • kwota do zapłaty, cesja wierzytelności, termin wymagalności, odsetki ustawowe, nota odsetkowa, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, nakaz zapłaty, odsetka, wyciąg z wykazu wierzytelności, dzień zapłaty, pozwany, umowa przelewu wierzytelności, cedent, poprzedni wierzyciel, faktura, umowa o świadczenie usługi, sprzeciw, pakiet wierzytelności, umowa ramowa, korzystanie z usług telekomunikacyjnych
Zobacz»

VIII Ga 180/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 4 lipca 2014

Data publikacji: 27 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

pozwany, umowa cesji wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • cedent, zlecenie transportowe, zakaz cesji, pozwany, aneks do umowy cesji, umowa cesji wierzytelności, zakaz przelewu, legitymacja czynna, zajęcie wierzytelności, cesjonariusz, faktura, nona, zastrzeżenie umowne, zakaz zbycia wierzytelności, przewóz, zgoda dłużnika, zawarcie umowy przelewu, dobra wiara nabywcy, istnienie wierzytelności, brak legitymacji
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Justyna Modelska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Osoba, która wytworzyła informację:  Robert Słabuszewski
Data wytworzenia informacji: