Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
18

I C 659/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich

Data orzeczenia: 2015-12-29

Data publikacji: 2016-08-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: częściowe uwzględnienie powództwa o zapłatę raty składki za ubezpieczenie OC odsetkami
Sygn. akt: I C 659/15 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj. w I Wydziale Cywilnym w składzie : Przewodniczący: SSR Robert Słabuszewski Ławnicy: Protokolant: Anna Degórska po rozpoznaniu dnia 29 grudnia 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa : (...) S.A. we W. (KRS (...) ) przeciwko: Z. Ś. ( PESEL (...) ) o zapłatę 460,15 zł I zasądza od pozwanego Z. Ś. na rzecz powoda (...) S.A. we W. kwotę 453,03 zł (czterysta pięćdziesiąt trzy zł
Czytaj więcej»

I C 547/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich

Data orzeczenia: 2015-12-28

Data publikacji: 2016-08-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 547/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj. w I Wydziale Cywilnym w składzie : Przewodniczący: SSR Robert Słabuszewski Ławnicy: Protokolant: Anna Degórska po rozpoznaniu dnia 28 grudnia 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa : L. B. (1) przeciwko: (...) sp. z o.o. spółka komandytowo – akcyjna w W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy w postaci nakazu zapłaty w postępowa
Czytaj więcej»

I C 651/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich

Data orzeczenia: 2015-12-15

Data publikacji: 2016-08-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: oddalenie powództwa z uwagi na zawarcie z najemcą umowy co do kosztów montażu grzejnika sprzecznej z ustawą
Sygn. akt: I C 651/15 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj, w I Wydziale Cywilnym w składzie : Przewodniczący: SSR Robert Słabuszewski Ławnicy: Protokolant: Anna Degórska po rozpoznaniu dnia 15 grudnia 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa : (...) sp. z o.o. w S. (KRS (...) ) przeciwko: M. K. o zapłatę 1.650,42 zł na skutek sprzeciwu pozwanej od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 30.04.2015 r., sygn. akt I Nc 311/15
Czytaj więcej»

I Ns 753/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich

Data orzeczenia: 2016-03-10

Data publikacji: 2016-08-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I Ns 753/15 POSTANOWIENIE Dnia 10.03.2016 r. Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj., I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Słabuszewski Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Herberg po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2016 r. na rozprawie sprawy z wniosku: W. R. (1) ( PESEL (...) ) z udziałem: (...) w G. , J. R. (1) o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie POSTANAWIA I stwierdzić, że W. R. (1) i J. R. (1) nabyli na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej prz
Czytaj więcej»

I C 531/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich

Data orzeczenia: 2016-02-04

Data publikacji: 2016-08-18

trafność 100%

Istotność:

0.1.Sygn. akt: I C 531/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 04 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj., I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Robert Słabuszewski Ławnicy: Protokolant: Anna Degórska po rozpoznaniu dnia 04 lutego 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa : A. P. , G. P. przeciwko: J. P. (1) , J. P. (2) o eksmisję I powództwo oddala, II zasądza od powodów G. P. i A. P. solidarnie na rzecz adw. A. N. kwotę 295,20 zł (w tym 55,20 zł podatku VAT) tytułem
Czytaj więcej»

I C 525/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich

Data orzeczenia: 2016-04-21

Data publikacji: 2016-08-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: oddalenie powództwa
Sygn. akt: I C 525/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w S. w I Wydziale Cywilnym w składzie : Przewodniczący: SSR Robert Słabuszewski Ławnicy: Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Herberg po rozpoznaniu dnia 21 kwietnia 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa : K. M. (1) ( PESEL (...) ) przeciwko: (...) S.A. w W. (KRS (...) ) o zapłatę 35.000,00 zł I powództwo oddala, II nie obciąża powódki kosztami procesu. Sygn. akt: I C 525/15 UZASADNIENIE Powódka K
Czytaj więcej»

I C 801/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich

Data orzeczenia: 2016-04-26

Data publikacji: 2016-08-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: oddalenie powództwa
Sygn. akt: I C 801/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj. w I Wydziale Cywilnym w składzie : Przewodniczący: SSR Robert Słabuszewski Ławnicy: Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Herberg po rozpoznaniu dnia 19 kwietnia 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa : R. C. ( PESEL (...) ) przeciwko: (...) w W. (RFI (...) ) o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I powództwo oddala, II zasądza od powódki na rzecz pozwanego kwotę 617,00 zł
Czytaj więcej»

I C 583/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich

Data orzeczenia: 2015-12-29

Data publikacji: 2016-08-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: częściowe uwzględnienie powództwa o zapłatę składki ubezpieczenia OC samochodu, który został zezłomowany i wyrejestrowany
Sygn. akt: I C 583/15 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj. w I Wydziale Cywilnym w składzie : Przewodniczący: SSR Robert Słabuszewski Ławnicy: Protokolant: Anna Degórska po rozpoznaniu dnia 29 grudnia 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa : (...) S.A. we W. (KRS (...) ) przeciwko: M. W. ( PESEL (...) ) o zapłatę 702,54 zł I zasądza od pozwanej M. W. na rzecz powoda (...) S.A. we W. kwotę 338,95 zł (trzysta trzydzieści osiem złoty
Czytaj więcej»

I C 679/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich

Data orzeczenia: 2016-02-18

Data publikacji: 2016-08-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: oddalenie powództwa z uwagi na nieudowodnienie, że wierzycielowi pierwotnemu przysługiwała wierzytelność będąca przedmiotem cesji
Sygn. akt: I C 679/15 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj. w I Wydziale Cywilnym w składzie : Przewodniczący: SSR Robert Słabuszewski Ławnicy: Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Herberg po rozpoznaniu dnia 18 lutego 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa : (...) we W. (NIP (...) ) przeciwko: R. J. ( PESEL (...) ) o zapłatę 985,82 zł I powództwo oddala, II zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 197,00 zł tytułem zwrotu kosztów pro
Czytaj więcej»

I Co 767/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich

Data orzeczenia: 2016-07-18

Data publikacji: 2016-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: udzielenie przybicia nieruchomości rolnej na rzecz osoby niebędącej rolnikiem indywidualnym
Sygn. akt: I Co 767/15 POSTANOWIENIE Dnia 18 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Robert Słabuszewski Protokolant: st. sekr. sądowy Marta Gzyl po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2016 r. w Strzelcach Krajeńskich na rozprawie sprawy z wniosku Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w G. W. ., (...) sp z o.o. w D. , E. K. , Skarbu Państwa – Prezesa KRUS, (...) Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowanego Sekurytyzac
Czytaj więcej»